4 Siksaan Pedih Di Nerak4 Bagi Pezin4, Naudzubilah Seb4rkan Semoga Kita Bukan Diantaranya

 kita ketahui kan, kalau siapa aja yang berbuat dosa, hingga dia hendak memperoleh balasannya? begitu pula dengan perbuatan zina. sedikitnya, pezina hendak mendapatkan 4 siksaan. apa sajakah itu?


 dalam infoyunik. com dikatakan kalau siksaan untuk pezina di antara lain,
1. tidak hendak diajak bicara oleh allah dikala hari kiamat
rasulullah ﷺ bersabda, “tiga orang yang tidak hendak diajak berdialog oleh allah pada hari kiamat dan juga tidak hendak dilihat dan disucikan, juga untuk mereka adzab yang pedih; seseorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan juga orang miskin yang congkak, ” (diriwayatkan muslim, an – nasa’i, dan juga ibnu mandah dari abu hurairah).
2. kekal dalam neraka
abdullah bin mas’ud mengatakan, “aku bertanya kepada rasulullah, ‘apakah dosa yang amat besar di sisi allah ta’ala? ’ dia menanggapi, ‘yaitu kalian menjadikan sekutu untuk allah sementara itu dialah yang menciptakanmu. ’ begitu itu sangat besar. ‘lalu apa lagi? ’ tanyaku berulang. dia menanggapi, ‘yaitu kalian menewaskan anakmu karna cemas nanti dia makan bersamamu. ’ ‘lalu apa lagi, ’ tanyaku lagi. dia menanggapi, ‘yaitu kalian berzina dengan pacar (artinya istri) tetanggamu. ’
hingga allah ta’ala merendahkan pembenaran dari sabda dia dengan firman – nya, ‘dan orang – orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta allah dan juga tidak menewaskan jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya) kecuali dengan yang benar, dan juga tidak berzina, barangsiapa yang melaksanakan demikian itu, tentu ia menemukan (pembalasan) dosa (nya) , (ialah) hendak dilipatgandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan juga ia hendak kekal dalam adzab itu dalam kondisi terhina, kecuali siapa aja yang bertaubat’, ” (al – furgan: 68 – 70) [diriwayatkan ahmad, an – nasa’i, dan juga ibnu hibban dengan lafal ini. dan juga diriwayatkan al – bukhari, muslim, an – nasa’i, ibnu hibban, dan juga ahmad, tanpa menyebut ayat ini].
lihatlah, dari riwayat hadis di atas mampu kita tarik kesimpulan kalau allah ta’ala telah menyertakan penyebutan perbuatan zina dengan istri orang sebelah masuk dalam dosa besar tidak hanya menyekutukan allah dan juga menewaskan jiwa yang diharamkan oleh allah buat dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara’.
3. dijilat api neraka

lmam bukhari meriwayatkan hadis tidur nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh samurah bin jundub. dalam hadis itu disebutkan kalau dia ﷺ dikunjungi oleh malaikat jibril dan juga mikail. dia berkisah, “kami berangkat berangkat sampai – sampai hingga di sesuatu tempat misalnya ‘tannur’ penggalan atasnya kecil sebaliknya penggalan bawahnya luas. dari sana terdengar suara gaduh dan juga ribut – ribut. kami menengoknya, nyatanya di sana banyak pria dan juga wanita telanjang. bila mereka dijilat api yang terdapat di bawahnya mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. saya bertanya, ‘wahai jibril, siapakah mereka? ’ jibril menanggapi, ‘mereka merupakan para pezina wanita dan juga pria. seperti itu adzab untuk mereka hingga tibanya hari kiamat’, ” (diriwayatkan al – bukhari, ibnu hibban, ath – thabrani, dan juga ahmad, dalam hadist panjang dari samurah).
para ulama mengatakan, “ini merupakan hukuman untuk pezina wanita dan juga pria yang masih bujang, belum menikah di dunia. bila sudah menikah meski baru sekali seumur hidup, hingga hukuman untuk keduanya merupakan dirajam dengan bebatuan hingga mati. demikian pula telah ternaskan dalam hadis dari nabi bahwasanya bila hukuman qishash ini belum dilaksanakan untuk keduanya di dunia dan juga keduanya mati dalam kondisi tidak bertaubat dari dosa zina itu, tentu keduanya hendak diadzab di neraka dengan cambuk api. ”
dalam kitab zabur tertulis, “sesungguhnya para pezina itu hendak digantung pada kemaluan mereka di neraka dan juga hendak disiksa dengan cambuk besi. hingga bila mereka melolong karna pedihnya cambukan, malaikat zabaniyah mengatakan, ‘ke mana suara ini kala kalian tertawa – tawa, bersuka ria dan juga tidak terasa diawasi oleh allah dan tidak malu kepada – nya’. ”
4. ditempatkan di pintu neraka amat busuk baunya
tentang tafsir kalau jahannam itu ‘ia mempunyai 7 pintu‘ (al – hijr: 44) , atha’ mengatakan, “pintu yang amat hebat panas dan juga sengatannya dan juga yang amat busuk baunya merupakan pintu yang diperuntukkan untuk para pezina yang berzina sehabis mereka ketahui keharamannya. ”
makhul ad – dimasyqiy mengatakan, “para penunggu neraka mencium bau busuk mengatakan, ‘kami belum sempat mencium bau yang iebih busuk dari bau ini. ’ dipaparkan kepada mereka, ‘ltulah bau kemaluan para pezina’. ”
ibnu zaid, salah seseorang imam dalam bidang tafsir mengatakan, “sesungguhnya bau kemaluan para pezina itu betul – betul menyiksa para penunggu neraka. ”
begitu pedihnya siksaan yang hendak diterima untuk para pezina. hingga, bila kamu sudah terjerumus pada perbuatan itu, saat sebelum terlambat, segeralah bertaubat. taubatlah dengan sesungguh – sungguhnya taubat. ialah menyesali dan juga berjanji tidak hendak mengulanginya lagi. yakinlah, allah itu maha penerima taubat.

LihatTutupKomentar